Skip to content
Szkoły kosmetyczne
Image OCHRONY ZDROWIA I URODY TO: 
  • Nowoczesne autorskie programy kształcenia
  • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna
  • Prestiżowe o europejskim zasięgu, dyplomy ukończenia Akademii MSP Ochrony Zdrowia i Urody
  • Zaświadczenia MEN
  • Międzynarodowe certyfikaty
  • Korzystne ceny kursów
  • Indywidualny tok nauczania
  • Studia licencjackie w indywidualnym toku studiów i zdobycie tylko po naszej szkole w ciągu 3 semestrów wykształcenia wyższego
  • Praktyki zawodowe w Hotelu Alma & Spa w Barlinku

Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody posiada wpis do ewidencji szkół i placówek kształcenia ustawicznego.
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody posiada  wpis do Wojewódzkiego Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.08/00005/2007.
 
następny artykuł »
 

szkolykosmetyczne.pl © 2007