Skip to content
Akademia MSP arrow Szkoła Zdrowego Żywienia - Dietetyka
Dietetyka

Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody realizuje autorski program nauczania. Nauka trwa 1 rok, czyli 2 semestry. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w sobotę i niedzielę co sześć tygodniu (4 zjazdy w semestrze). Kształcenie zakończone jest obroną pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Akademii MSP Ochrony Zdrowia i Urody, oraz dyplom z tytułem zawodowym:  specjalista trycholog 

w programie m.in.:

ocena stanu odżywienia

sposób żywienia 

rozpoznanie niedożywienia

zapobieganie chorobom zależnym od procesu żywienia

ocena wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia

kontrolowanie jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania

ocena wpływu chorob na stan odżywienia i wpływ żywienia na wyniki leczenia chorób

organizowanie żywienia indywidualnego, zbiorowego, leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów

prowadzenie edukacji żywieniowej

Przedmioty nauczania: 

 Anatomia i fizjologia układu pokarmowego

Dietetyka kliniczna

BHP w dietetyce

Towaroznawstwo żywności

Mikrobiologia żywności

Zasady racjonalnego żywienia człowieka

Weelness Business- suplementy

Zdrowa żywność

Psychodietetyka

Dietoprofilaktyka i dietoterapia otyłości

Żywienie w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

Dietetyka kliniczna 

Planowanie diety – zajęcia praktyczne

Jadłospisy indywidualne

Rekrutacja:

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ukończenie szkoły średniej,

Przy zapisie poprosimy o:

świadectwo ukończenia szkoły średniej

podanie o przyjęcie do szkoły

kwestionariusz osobowy

2 zdjęcia,

zaświadczenie lekarskie ( od lekarza rodzinnego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na  kierunku: dietetyka),

dokument tożsamości do wglądu 
 

szkolykosmetyczne.pl © 2007